Introductie

Het Partnership Talking Traffic werkt aan een nieuwe generatie verkeerslichten (iVRI’s): intelligente verkeersregelinstallaties die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen. Dit biedt ook mogelijkheden om sommige verkeersdeelnemers prioriteit te geven boven andere, zoals nood- en hulpdiensten of openbaar vervoer.

De iVRI-viewer toont de locatie van de iVRI’s. Na de bestelling door wegbeheerders gaat er enige tijd overheen voor dat de iVRI operationeel is.

TLC-ID's en iVRI's

Elke iVRI dient te beschikken over een unieke identificatie: de TLC-ID

TLC-ID staat voor Traffic Light Identifier. De TLC-ID bestaat uit een hexadecimale code, gebaseerd op een wegbeheerder-nummer en een VRI-volgnummer. De TLC-ID dient uniek te zijn. Om te voorkomen dat er per abuis twee maal dezelfde code wordt gebruikt, worden de TLC-ID's landelijk uitgegeven en beheerd. Dat geldt ook voor de Intersection-IDs, behorende bij de kruisingsvlakken die door de betreffende VRI (TLC) wordt geregeld.

Voor het aanmelden van een iVRI of het aanvragen van een TLC-ID en Intersection-ID dient gebruik te worden gemaakt van het in 2020 vernieuwde Aanvraagformulier. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en uitleg over de ID's wordt verwezen naar de korte toelichting, welke een samenvatting is van de Vastgestelde systematiek voor VRA en geregeld Kruisingsvlak Identificatie. Voor elke TLC moet altijd minimaal 1 Intersection ID worden aangevraagd.

Bekijk de aangevraagde TLC-ID's, geplande en operationele iVRI's in de viewer.

Over deze site

Deze site is opgezet door de tijdelijk beheerder van de TLC-ID's.
Sinds 3 december 2018 vindt het beheer en de uitgifte van TLC-ID's plaats door de definitieve beheerorganisatie.

De beheerder spant zich in om de informatie op deze website, viewers en bestanden up-to-date te houden, echter kan niet garanderen dat dit foutloos geschiedt. U wordt verzocht om de beheerder van fouten middels een mail op de hoogte te brengen.